Tuyển dụng

CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI FPT TELECOM – Công ty Viễn thông hàng đầu Việt Nam

Liên hệ: Lê Minh Quang
Email: Quanglm3@fpt.com.vn
Điện thoại cố định: 02473002222
Điện thoại di động: 0986.351.600
—————————————————
TT KD HN5